przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229361 odwiedzin

Rada Rodziców

A A A

Dyrekcja Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie uprzejmie informuje wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci, że została utworzona Rada Rodziców przy M Ż I w Sochaczewie (Uchwała nr 1/X/2020 ogółu rodziców M Ż I w Sochaczewie z dnia 23 października 2020r.).

Przedstawiciele rodziców dzieci z MŻI w Sochaczewie, działając zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, wybrali prezydium Rady w nastepującym składzie  (Uchwała nr 2/X/2020 Rady Rodziców przy M Ż I w Sochaczewie z dnia 23 pździernika 2020r.) :

 

Przewodniczący           – Pani Małgorzata Arak

Wiceprzewodnicząca  – Pani Magdalena Kubik

Skarbnik                        – Pani Edyta Miętkiewicz

 

 

W banku Radę Rodziców reprezentują:

                                          – Pani Edyta Miętkiewicz

                                          – Pani Małgorzata Mallia


Wobec powyższego została zaproponowana składka w wysokości 10 zł. miesięcznie.

Rachunek bankowy Rady Rodziców - Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr konta - 56 9283 0006 0000 0516 3000 0010

Wpłaty można również dokonać w sekretariacie żłobka.

 

                                                     Przewodniczący Rady Rodziców - Małgorzata Arak

             

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt