przejdź do Sochaczew.pl
204509 odwiedzin

Regulamin

A A A

 

                                            

REGULAMIN DLA RODZICÓW

• Żłobek jest czynny pięć dni w tygodniu od godziny 6:30 - 17:00.

• Pobyt dziecka jest odpłatny - koszt pobytu w Żłobku ustala Rada Miasta Sochaczew.

• Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku należy wpłacać do 15 każdego miesiąca.                          

• Dziecko powinno być przyprowadzane do Żłobka do godziny 8:15.

• W trakcie pobytu dziecko otrzymuje posiłki : I i II śniadanie, obiad - I i II danie, podwieczorek.

• Należy powiadomić Dyrekcję Żłobka o każdej chorobie dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku.                   

• Dziecko może być odbierane ze Żłobka tylko przez osoby upoważnione.

• Do sal zabaw dzieci nie wchodzimy w obuwiu zewnętrznym.

• W razie nieodebrania dziecka w godzinach pracy Żłobka będzie pobrana dodatkowa opłata. 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość