przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266767 odwiedzin

Historia Żłobka

A A A

Żłobek Miejski w Sochaczewie został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 17 kwietnia 1981 roku jako zakład budżetowy i był w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej, a dokładnie w Dziale Służb Społecznych. Jego pierwszą siedzibą do chwili obecnej był blok mieszkalny osiedla przy Al. 600 – lecia 25A.

Pierwszą kierowniczką Żłobka Miejskiego była Pani Zofia Raczkowska. Pełniła tę funkcję od kwietnia 1981 do września 2007, kiedy to odeszła na emeryturę.

W 1991 roku żłobek jako publiczny zakład opieki zdrowotnej przeszedł pod zarząd gminy. Organem prowadzącym była Gmina Miasto Sochaczew, a nadzór merytoryczny sprawowało Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie.

W 1999 roku żłobek został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową finansowaną ze środków  samorządu.

W listopadzie 2007 roku Ewie Lembke powierzono pełnienie funkcji dyrektora tej placówki.

Z dniem 04.04.2011 roku żłobek stracił status Zakładu Opieki Zdrowotnej  i stał się żłobkiem w rozumieniu nowej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 zwanej „ustawą żłobkową”.

Formalnie podlega Wydziałowi Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego.

Żłobek realizuje zadania w zakresie:

- prawidłowego rozwoju dziecka,

- wszechstronnego wychowania dziecka,

- opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną,

- prawidłowego wyżywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka.

W ciasnych pomieszczeniach czterech spółdzielczych lokali mieszkalnych zaadoptowanych na potrzeby żłobka może przebywać tylko 35 dzieci z całego Sochaczewa.

Dzięki pracy całego personelu oraz dzięki hojności władz miasta, sponsorów i przyjaciół najmłodszych mieszkańców Sochaczewa nasza placówka zmieniła swoje oblicze.

Dokonano wielu znaczących remontów. Dzięki temu podniósł się poziom opieki nad dziećmi.

Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego żłobka.

Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy na jakość i profesjonalizm. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do dalszej edukacji, a wszystko w atmosferze przyjaznej, bezpiecznej i twórczej, gdzie ważne są sprawy najmłodszych oraz troska o radość i uśmiech dziecka.

Dużą rangę i znaczenie ma dla nas współpraca w władzami samorządowymi, oświatowymi, środowiskiem lokalnym i instytucjami. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.

Od 2008 roku lawinowo narastała liczba chętnych oddać swoje dzieci do żłobka.

Wtedy zaczęły powstawać koncepcje przeniesienia żłobka do innego większego lokalu.

Jak się okazało od marzeń do realizacji droga przebiegła bardzo szybko.

Burmistrz Miasta za sprawę priorytetową uznał budowę nowej placówki i podjął szybką decyzję. Zamierzenie miasta bardzo znacząco wsparło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizujące program MALUCH. Ratusz pozyskał z tego programu dofinansowanie i otrzymana kwota była jedną z najwyższych w kraju kwot dotacji.

26 czerwca 2012 roku doszło do podpisania umowy na budowę nowej siedziby Miejskiego Żłobka Integracyjnego. Inwestycja rosła w oczach i miała potrwać 2 lata. Prace przy budowie przebiegały sprawnie, bez żadnych zakłóceń.

W grudniu 2013 roku podano do wiadomości publicznej: ..."w styczniu otwarty zostanie nowy Miejski Żłobek Integracyjny..."

Tak też się stało. Po Nowym Roku 2 stycznia 2014 przekroczyliśmy progi naszego nowego żłobka - marzenie pani Dyrektor, pracowników a przede wszystkim rodziców, którzy starali się o opiekę nad swoimi dziećmi.

W środę 29 stycznia 2014 nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Oprócz władz miasta w uroczystości uczestniczyli poseł Maciej Małecki oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy zgodnie przyznali, że obiekt spełnia najwyższe standardy. Pani Dyrektor Ewa Lembke deklarowała zaś, że uczyni wszystko, aby zawsze było w nim bezpiecznie i radośnie, a panująca atmosfera sprzyjała twórczej aktywnej zabawie i nauce oraz mądremu wychowaniu.

Mamy nadzieję, że nowy żłobek pomieści wszystkich chętnych, a listy rezerwowe "przejdą do lamusa".

Obecnie w 100 procentach zaspokoiliśmy potrzeby mieszkańców miasta Sochaczewa w tym względzie. Można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces za sprawą nas wszystkich - bo nikt nigdzie nie powiedział, że jest to inwestycja niepotrzebna. Jak się okazuje, dobro najmłodszych leży w sercach wszystkich mieszkańców Sochaczewa.

Od poniedziałku do piątku między 06:30 a 17:00 w naszym żłobku nieustannie tętni życie.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt