przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266768 odwiedzin
Rekrutacja 2022/2023

Drodzy Rodzice,

lista dzieci przyjętych od 1 września 2022 roku

do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie

będzie wywieszona 3 czerwca 2022 roku (piątek godz. 12:00)

w budynku placówki przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 A.

 

 

Po zapoznaniu się z w/w listą przypominamy o uzupełnieniu dokumentów do 30 czerwca br.:

1) kserokopia potwierdzenia odbioru Sochaczewskiej Karty Mieszkańca (dziecko + minimum jeden rodzic/opiekun prawny),

2) aktualne zaświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu z zakładu pracy,

3) podpisane oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka do pobrania tutaj.pdf

Brak złożonego potwierdzenia woli będzie równoznaczne z rezygnacją ze żłobka.

Prosimy o zapamiętanie numeru przy nazwisku dziecka. Będzie on niezbędny do zapoznania się z grafikiem adaptacji umieszczonym na stronie żłobka (w sierpniu)  .

A A A
23.05.2022
godz.10:17
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt