przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229361 odwiedzin
WAŻNA INFORMACJA

DRODZY RODZICE DZIECI

NOWO PRZYJĘTYCH !!!

 

Przypominamy o uzupełnieniu dokumentów do 30 czerwca br. 

1) kserokopia potwierdzenia odbioru Sochaczewskiej Karty Mieszkańca (dziecko + minimum jeden rodzic/opiekun prawny),

2) aktualne zaświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu z zakładu pracy,

3) podpisane oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka do pobrania tutaj.docx


Brak złożonego

potwierdzenia woli

będzie równoznaczny

z rezygnacją ze żłobka.

A A A
29.06.2021
godz.10:07
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt